...

Ders Programı

Gün, saat, eğitmen ve derslik bazında katılımcı ve eğitmenlerin ders programlarını anlık olarak izlemelerini, yapılan değişikliklerle ilgili katılımcıların otomatik olarak haberdar edilmesini sağlayabilirsiniz.

HyFleks Eğitim

Yüzyüze, online veya offline eğitimler düzenleyebileceğiniz gibi, HyFleks olarak eğitimin farklı kısımlarını yüzyüze, online ve offline olacak şekilde tasarlayabilirsiniz.

Online Platformalar

BigBlueButton, Zoom ve Teams ile entegre olarak çalışabilmesi sayesinde, online eğitimlerinizi dilediğiniz platformda gerçekleştirebilirsiniz.

Yoklamalar

Katılımcı devam ve eğitmen ders gerçekleştirme durumlarını, yüzyüze eğitimlerde Qr kod veya ıslak imza ile, online eğitimlerde ise otomatik olarak doğrulayabilir ve kolayca takip edebilirsiniz.

Sınavlar

Soru havuzları oluşturabilir, soru havuzlarını kullanarak sınavlar tanımlayabilir, başvuru öncesinde veya dönem boyunca dilediğiniz kadar sınav gerçekleştirebilirsiniz.

Katılımcı Başarısı

Dönem içerisinde gerçekleştirdiğiniz sınavların, eğitim sonu başarı puanına katkı oranlarını belirleyerek, katılımcı başarı durumlarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.